STAMTAVLE OVER FAMILIEN DAAE.


Det er Jonas Edvardsen Daae som er den personen som enn med sikkerhet kan si er familien Daae's stamfar. Han var født i Trondheim og fikk 3 børn, Anders, Kirsten og Jonas.
Kirsten fikk ikke barn og Jonas døde som barn, så alle etterkommerne i dette registeret stammer fra Anders Daae og Birgitte Munthe.
Anders var Sogneprest i Vik i Sogn og bodde sammen med sin kone på Vik prestegård.
Lykke til i din søken.Father: Jon Norvald Hope (H100)
Born: 31.08.1942 at: Married: 1964 at: Died: at: Father:Magnus Johan Hope Mother:Haldis Sæverudsøy Other Spouses:
Mother: Margit Austrheim (A236)
Born: 18.06.1940 at: Died: at: Father: Mother: Other Spouses:
CHILDREN
Name: Hans Hope Born: 18.08.1964 at: Married: at: Died: at: Spouses: Britt Inger Myhr
Name: Jan Hope Born: 09.10.1965 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Åge Hope Born: 09.10.1965 at: Married: at: Died: at: Spouses: Laila Marie Myhr
Name: Inge Hope Born: 21.06.1967 at: Married: at: Died: at: Spouses:
Name: Åse Hope Born: 08.07.1972 at: Married: at: Died: at: Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Dersom du fant noen i din slekt og kjenner til flere som ikke er med i dette registeret, vennligst send meg en e-male med navn, født ev. død og andre opplysninger som du ønsker å ta med. Så håper jeg at registeret vil bli større og mer utfyllende etter hvert som mere informasjon oppdrives.
Takk for eventuelle tips.
Beste hilsen Arvid Snekkevik


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 16 July 2016