STAMTAVLE OVER FAMILIEN DAAE.


Det er Jonas Edvardsen Daae som er den personen som enn med sikkerhet kan si er familien Daae's stamfar. Han var født i Trondheim og fikk 3 børn, Anders, Kirsten og Jonas.
Kirsten fikk ikke barn og Jonas døde som barn, så alle etterkommerne i dette registeret stammer fra Anders Daae og Birgitte Munthe.
Anders var Sogneprest i Vik i Sogn og bodde sammen med sin kone på Vik prestegård.
Lykke til i din søken.Father: Frants Wilhelm Munthe (M530)
Born: 12.12.1808 at: paa Krogen i Lyster Married: 09.09.1864 at: Died: 29.04.1871 at: paa gaarden Høyumsvingen i Lyster Father: Mother: Other Spouses:
Mother: Cecilie Cathrine Heiberg Oeding (O352)
Born: 13.11.1823 at: paa Nygaard i Lyster Died: 01.10.1896 at: i Kristiania Father:Fredrik Jacob Augustinius Oeding Mother:Catharine Elisabeth v.d.Lippe Knag. Daae Other Spouses:

HOME | EMAIL | SURNAMES |

Dersom du fant noen i din slekt og kjenner til flere som ikke er med i dette registeret, vennligst send meg en e-male med navn, født ev. død og andre opplysninger som du ønsker å ta med. Så håper jeg at registeret vil bli større og mer utfyllende etter hvert som mere informasjon oppdrives.
Takk for eventuelle tips.
Beste hilsen Arvid Snekkevik


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 16 July 2016