STAMTAVLE OVER FAMILIEN DAAE.


Det er Jonas Edvardsen Daae som er den personen som enn med sikkerhet kan si er familien Daae's stamfar. Han var født i Trondheim og fikk 3 børn, Anders, Kirsten og Jonas.
Kirsten fikk ikke barn og Jonas døde som barn, så alle etterkommerne i dette registeret stammer fra Anders Daae og Birgitte Munthe.
Anders var Sogneprest i Vik i Sogn og bodde sammen med sin kone på Vik prestegård.
Lykke til i din søken.



Father: Ove Christian Leyrdahl Daae (D000)
Born: 11.04.1767 at: paa Lindaas prestegaard Married: 18.09.1796 at: i Bergen Died: 26.01.1840 at: i Hafslo Father:Ludvig Daae Mother:Drude Cathrine Haar Other Spouses: Anne Elisabeth Jersin
Mother: Olave Marie Tuchsen (T225)
Born: 16.12.1777 at: i Bergen Died: 27.07.1827 at: i Hafslo Father:Christian Friderick von Tuchsen Mother:Cathrine Elisabeth v.d. Lippe Hanning Other Spouses:
CHILDREN
Name: Anne Harboe Frimann Daae Born: 16.02.1798 at: paa Verdøhus festning Married: 04.07.1820 at: i Hafslo Died: 14.02.1874 at: paa Urnes i Hafslo Spouses: Jens Samuel Bugge
Name: Drude Cathrine Daae Born: 1799 at: paa Vardøhus festning Married: at: Died: 1827 at: paa Hafslo, Luster Spouses:
HOME | EMAIL | SURNAMES |

Dersom du fant noen i din slekt og kjenner til flere som ikke er med i dette registeret, vennligst send meg en e-male med navn, født ev. død og andre opplysninger som du ønsker å ta med. Så håper jeg at registeret vil bli større og mer utfyllende etter hvert som mere informasjon oppdrives.
Takk for eventuelle tips.
Beste hilsen Arvid Snekkevik


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 16 July 2016