STAMTAVLE OVER FAMILIEN DAAE.


Det er Jonas Edvardsen Daae som er den personen som enn med sikkerhet kan si er familien Daae's stamfar. Han var født i Trondheim og fikk 3 børn, Anders, Kirsten og Jonas.
Kirsten fikk ikke barn og Jonas døde som barn, så alle etterkommerne i dette registeret stammer fra Anders Daae og Birgitte Munthe.
Anders var Sogneprest i Vik i Sogn og bodde sammen med sin kone på Vik prestegård.
Lykke til i din søken.Father: Anders Daae (D000)
Born: 29.11.1789 at: paa Leikanger prestegaard Married: 24.08.1828 at: Died: 11.05.1837 at: paa gaarden Kvaale i Lyster Father:Anders Daae Mother:Anne Sofie Heiberg Other Spouses:
Mother: Cathrine Elisabeth v.d. Lippe Knag. Daae (D000)
Born: 10.06.1801 at: paa Lyster prestegaard Died: 03.01.1862 at: i Kristiania Father:Anders Daae Mother:Catharine Geelmuyden Fleischer Other Spouses:

HOME | EMAIL | SURNAMES |

Dersom du fant noen i din slekt og kjenner til flere som ikke er med i dette registeret, vennligst send meg en e-male med navn, født ev. død og andre opplysninger som du ønsker å ta med. Så håper jeg at registeret vil bli større og mer utfyllende etter hvert som mere informasjon oppdrives.
Takk for eventuelle tips.
Beste hilsen Arvid Snekkevik


Page built by Gedpage Version 2.20 ©2000 on 16 July 2016